• Uncategorized

  Romerriket og EU

  Vi lever virkelig i høyprofetiske tider, hvor de profetiske forutsigelsene for både Israel og nasjonene går i sin bokstavelige oppfyllelse rett foran våre øyne. Av Bjørn Olav HansenFor de som leser sin Bibel, burde det ikke komme som en overraskelse at det nå snakkes om en Middelhavsunion. Men det burde få oss til å våkne! 13. juli i år kom ledere for over 40 nasjoner, som representerer over 750 millioner mennesker, sammen i Paris for å drøfte en union for middelhavslandene og EU. Dette er en fortsettelse av EUs Barcelona-prosess fra 1995. Bibelen sier at Romerriket en dag skal gjenoppstå og danne en plattform for Antikrist, og en union rundt…

 • Uncategorized

  Profeti av 90 år gammel dame fra Valdres

  Denne profetien ble gitt til Emanuel Minos i 1968. Han sier selv at han ikke trodde på denne profetien den gangen, men nå har den gått i oppfyllelse. PROFETI OVER NORGE Nedskrevet av Emanuel Minos Periode med nedrustning og avspenning. 3. verdenskrig.Lunkenhet og frafall.Folk strømmer til Norge fra fattige land. Nr. 1 En 90 år gammel dame fra Valdres fikk denne visjonen fra Gud. “Jeg så tiden rett før Jesu gjenkomst og utbruddet av den 3. verdenskrig. Hun nevnte 4 ting som skulle skje i Norge i de siste tider. Først ville det være våpenhvile som aldri før. Det ville være en lang fred mellom supermaktene i øst og vest.…

 • Uncategorized

  Profeti av Wigglesworth

  -jag var så uppfylld av denna profetia så jag skriver ner den till dig. “Jag har sänts av Herren att berätta för dig vad Han visat för mig dennamorgon. Genom de gamla samfunden kommer det en väckelse som kommer gå utöverallt vi tidigare sett. Det har aldrig under gångna tider skett något sådantsom det som nu kommer att ske.Den kommer att gå utöver den nuvarnade pingstväckelsen undernittonhundratalet som redan är ett under i världen med stark opposition frånden etablerade kyrkan. Men denna samma välsignelse kommer att accepteras avkyrkorna och de kommer ta detta budskap och denna upplevelse utöver det sompingstvännerna har uppnått. Du kommer att leva för att se detta…

 • Uncategorized

  Booths profeti om endetiden

  ”I de siste dager skal det bli – religion uten Den Hellige Ånd, kristendom uten Kristus, tilgivelse uten bekjennelse og frelse uten bekjennelse. Politikk uten Gud, himmel uten helvete”. Religion uten Den Hellige Ånd kjennetegnes av at man spør mer etter menneskelige løsninger på hvordan komme ut av stagnasjon, enn etter Den Hellige Ånd. Tekniske løsninger med diverse lederkurs i sentrum er typisk for denne retningen. Selv om lederkurs er bra i seg selv, blir det et blindspor dersom dette sees på som selve løsningen på problemene våre. Kristendom uten Kristus sees i New Age. Der snakkes det om lysopplevelser, gjenfødelse og Kristusbevissthet uten at Jesus som stedfortreder og forsoner er med.…

 • Uncategorized

  De siste dager – NORGE

  Vi går mot et antikristent samfunn Av Bjørn Olav HansenDagens regjerning har vist seg å være den mest antikristelige regjering vi har hatt i Norge på lenge. Det pågår et målbevisst arbeid, med å utslette alt som kan minne om den kristen arven som vårt land har hatt en slik velsignelse av. Vi har sett det veldig tydelig i “erkebiskop” Trond Giskes mange forsøk på å styre Den norske kirke, bort fra både Bibel og bekjennelse. Det er interessant å legge merke til at kirkeministeren ikke engang er konfirmert i Den norske kirke, men valgte borgerlig konfirmasjon. Den norske kirke ses på som et nyttig organ for å ha et…

 • Uncategorized

  David Wilkersons profeti

  Denne profetien er 35 år gammel, men mer aktuell enn noen gang. Vær rede til forfølgelse! ENDETIDSPROFETI ved David Wilkerson Forbered dere på forfølgelse. l april 1973 fikk David Wilkerson en visjon om kommende forfølgelser. 3 mnd. senere offentliggjorde han denne visjo­nen. De følgende punkter er hentet fra et lydbånd fra David Wilkersons budskap. Budskapet er en alvorlig advarsel om at en forfølgelse står for døren, — en intens forfølgelse som vil komme over alle åndsfylte kristne. Vi må være forberedt på å bli hatet, forkastet, latterliggjort eller utsatt for annen ondskap. Det er fem grusomme hendelser som vil komme til å ram­me Amerika og hele verden forøvrig: A. Verdensomspennende…