Hjem

BFN er en bønnetjenest for Norge. Det er en stiftelse som er forankret i Den Norske Pinsebevegelse, men arbeider på tverrkirkelig basis.

Deres mål er gjenopprettelse av menighetens bønneliv på alle plan: Personlig, i menighetssammenheng og tverrkirkelig.

Deres drivkraft er Guds hjertelag for de fortapte. De ønsker å se en landsvekkelse som setter Jesu navn på dagsorden igjen, og synliggjør menigheten på en måte som skaper troverdighet.

Deres “verktøy” i dette arbeidet er: FORBEDEREN som sendes alle bønnepartnere annenhver måned. I tillegg har de bønneseminar, bønneskoler og bønnehelger i menighetene. Bønnemobiliseringer og samarbeid med andre bønnenettverk inngår også som en del av deres strategi. Oppdrag Norge er et initiativ som kommer ut fra BFN med mange forskjellige tjeneste som jobber sammen for å nå byer med evangeliet.

Vi har produsert t-skjorter som viser at vi er en del av de troende i Norge. Gjør det med deg. Vi fant vårt på tsreklam.se