Uncategorized

Profeti av 90 år gammel dame fra Valdres

Denne profetien ble gitt til Emanuel Minos i 1968. Han sier selv at han ikke trodde på denne profetien den gangen, men nå har den gått i oppfyllelse.

PROFETI OVER NORGE

Nedskrevet av Emanuel Minos

Periode med nedrustning og avspenning. 3. verdenskrig.
Lunkenhet og frafall.
Folk strømmer til Norge fra fattige land.

Nr. 1 En 90 år gammel dame fra Valdres fikk denne visjonen fra Gud. “Jeg så tiden rett før Jesu gjenkomst og utbruddet av den 3. verdenskrig. Hun nevnte 4 ting som skulle skje i Norge i de siste tider. Først ville det være våpenhvile som aldri før. Det ville være en lang fred mellom supermaktene i øst og vest. (11968 var den kalde krigen på sitt mest intense). I denne perioden ville det være nedrustning i mange land, også i Norge; og man ville ikke være beredt på krigen som ville komme. 3. verdenskrig vil begynne på en måte som ingen forventet og fra uventet hold.

Nr. 2. En lunkenhet uten parallell vil komme over mange kristne samtidig med en frafallenhet fra levende kristendom. De vil ikke være åpne for forkynnelse og vil ikke høre om synd, nåde, loven, evangeliet, anger og gjenopprettelse. Isteden vil det komme et substitutt; lykkekristendom. Det viktige vil være å ha suksess; være noe. Ha materielle ting, noe Gud imidlertid ikke har lovt oss. Kirker og bedehus kommer til å bli tommere og tommere. Istedenfor forkynnelse vil underholdning, kunst og kultur invadere kirkene hvor det skulle vært omvendelse og vekkelse. Det vil skje rett før Jesus komme.

Nr. 3. Det vil bli en moralsk oppløsning som Norge ikke har sett maken til før. Folk vil leve sammen som gifte uten å være gift. Det vil være mye urenhet før giftemål og mye utroskap. Dette vil bli sett på som normalt og rettferdiggjort fra alle hold. Selv i kristne miljøer. TV vil fylles med slik forferdelig vold som lærer folk å drepe hverandre. Som konsekvens vil det bli utrykt å gå på gatene; folk vil kopiere det de ser. Luften vil fylles opp av mange tv kanaler som bruker sex som underholdning, noe som burde være reservert for ekteskapet. (Dette ble skrevet i 1968 når noe slikt ville bli sett som for utrolig).

Nr. 4. Folk fra fattige land vil strømme til Europa. De vil også komme til Skandinavia og Norge. De vil bli så mange at folk vil begynne å mislike dem og bli harde mot dem. De vil bli behandlet som jøder før 2. verdenskrig. Da vil våre synders mål ha blitt nådd. Tårene strømmer nedover den gamle kvinnens kinn. Så vil Jesus komme igjen og 3. verdenskrig bryte ut. Det vil bli en kort krig og alt jeg tidligere har sett av kriger vil være ingenting mot dette. Krigen vil bli avsluttet ved atombomber. Luften blir så forurenset at det vil bli vanskelig å puste. Konsekvensene av krigen vil omfatte Amerika, Japan, Australia og de rike nasjonene. Vannet blir ødelagt og jorden kan ikke lenger dyrkes. Som et resultat av dette vil det kun bli en rest av menneskeheten tilbake. De som var igjen i de rike landene vil søke seg til de fattigere delene av verden, men de vil være like harde mot oss som vi var mot dem. Den som har sine synder tilgitt og som har Jesus som Frelser og Herre vil være trygg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *