Uncategorized

Profeti av Wigglesworth

-jag var så uppfylld av denna profetia så jag skriver ner den till dig.

“Jag har sänts av Herren att berätta för dig vad Han visat för mig denna
morgon. Genom de gamla samfunden kommer det en väckelse som kommer gå utöver
allt vi tidigare sett. Det har aldrig under gångna tider skett något sådant
som det som nu kommer att ske.
Den kommer att gå utöver den nuvarnade pingstväckelsen under
nittonhundratalet som redan är ett under i världen med stark opposition från
den etablerade kyrkan. Men denna samma välsignelse kommer att accepteras av
kyrkorna och de kommer ta detta budskap och denna upplevelse utöver det som
pingstvännerna har uppnått. Du kommer att leva för att se detta verk växa
till sådan dimensioner att pingströrelsen själv kommer att vara liten i
jämförelse med det Gud kommer att göra med de gamla kyrkorna. Det kommer att
bli enorma folksamlingar, olikt något vi sett, och de stora ledarna kommer
att förändra sin attityd och inte bara acceptera budskapet utan också
välsignelsen.”

Sen profeterade Wigglesworth en vecka före sin död:

“Det kommer en tvådelad utgjutelse av den helige Ande; den första för med
sig en upprättelse av den helige Andes gåvor; den andra för med sig en
väckelse med betoning på Bibeln. När dessa två delar av Andens verk
kombineras kommer vi att se den största väckelsen som Jesu Kristi församling
någonsin sett.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *