Uncategorized

De siste dager – NORGE

Vi går mot et antikristent samfunn

Av Bjørn Olav Hansen
Dagens regjerning har vist seg å være den mest antikristelige regjering vi har hatt i Norge på lenge. Det pågår et målbevisst arbeid, med å utslette alt som kan minne om den kristen arven som vårt land har hatt en slik velsignelse av. Vi har sett det veldig tydelig i “erkebiskop” Trond Giskes mange forsøk på å styre Den norske kirke, bort fra både Bibel og bekjennelse. Det er interessant å legge merke til at kirkeministeren ikke engang er konfirmert i Den norske kirke, men valgte borgerlig konfirmasjon. Den norske kirke ses på som et nyttig organ for å ha et statlig religionsvesen i Norge, som kan kontrolleres politisk. Vi må til noen forgangne øst-europeiske stater for å finne maken, eller til dagens Kina eller Nord-Korea, hvor staten virkelig styrer og kontrollerer kirken.

Tidlig neste år står ekteskapet for tur. En massiv propaganda fra ivrige lobbyister forsøker nå å ødelegge ekteskapet, og regjeringen viser stor iver etter å få dette igjennom. Og nå det siste: KRL faget. Med et pennestrøk utsletter man Norges 1000 årige historie! Man skjuler seg bak Den europeiske Menneskerettighetskommisjonen, men går lenger enn hva den sier. Jeg er helt enig med Dagrun Eriksen, stortingsrepresentant, og 1. viseformann for KrF som har sagt:

“– Det er helt tydelig at SV har benyttet sjansen til å gå langt utover det menneskerettighetene krever. Nå utsletter man Norges tusenårige historie med kristendommen som en stor del av vår kulturarv.” Det nye faget skal inneholde like mye kristendom som buddhisme eller islam, eller for den saks skyld: ateisme. Det startet med at Sosialistisk Venstreparti ville fjerne bordbønnen. Så skulle den kristne formålsparagrafen endres, og nå KRL faget. Og Arbeiderpartiet og Senterpartiet følger etter. Iløpet av kort tid har denne regjeringen klart å rive ned, og tråkke under fot det gudfryktige mennesker i denne nasjonen har stått for, og står for.

Vi går mot et antikristent samfunn, hvor de sanne troende må forberede seg på forfølgelse. Hva Norge trenger – mer enn noe annet, er en himmelsendt vekkelse! La oss bygge bønnealtre rundt om i vårt land, og rope til Gud om Hans nåde og barmhjertighet.

Vårt største behov: Himmelsendt vekkelse!

Det er ingen som helst tvil om at det største behovet Norge har for øyeblikket, er en himmelsendt vekkelse! Med en mer og mer antikristen regjering, som gjør alt den kan for å utslette alt som har med den kristne tro å gjøre, og med stadig større utglidninger fra sann bibelsk lære i flere kirkesamfunn og menigheter, er vi i desperat behov av vekkelse. En av de som virkelig fikk erfare hva sann, bibelsk vekkelse innebærer, var Charles G. Finney, 1792-1875,(bildet). I sin bok “Lectures on Revival”, skriver Finney at det er behov for vekkelse når:

1. En verdslig ånd hersker i menigheten. 2. Menigheten ser at dens medlemmer faller i store og skammelige lyster. 3. Onde mennesker seirer over menigheten og håner de troende. 4. Syndere er likegyldige og slappe og ikke ser hvilke konsekvenser synden har.

Det trengs ikke særskilte profetiske gaver for å se at dette er situasjonen i Norge idag. Hva er så en vekkelse? I følge Finney handler vekkelsen om “en fornyelse av de kristnes første kjærlighet med det resultat at syndere blir vakt og omvendt.” Og så legger han til: “I vanlig betydning består en vekkelse i at den mer eller mindre frafalne menighet blir vekket opp, får liv og vinner tilbake det tapte… Den forutsetter at menigheten har sunket ned i en frafallen tilstand, og en vekkelse består i at menigheten vender seg fra sitt frafall og at syndere blir omvendt. En vekkelse fører bestandig med seg at menigheten blir overbevist om sin synd. At frafalne kristne blir brakt til omvendelse. En vekkelse er ikke noe anne enn en ny begynnelse i lydighet mot Gud. En vekkelse bryter verdens og syndens makt over de kristne, og når menighetene så er blitt vekket opp og forandret, vil synderes omvendelse og frelse følge etter.”

Min oppfordring til bønnefolket er at vi setter vekkelse som 1. prioritet på vår bønneliste. Det er dette vi trenger – mer enn noe annet!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *